Masážny salón Hradný Kameň - procedúry - ošetrenia


v Sklených Tepliciach, číslo domu 95
(horná križovatka, oproti Banskému kúpel'u)

 

Zameranie a účinky ošetrení jednotlivými druhmi masáží

1. KLASICKÁ ŠVÉDSKA MASÁŽ
Historická masáž preverená tisícročia trvajúcou praxou s miestom narodenia Stredomorie ( Fenícia, Minojská kultúra, starý Egypt, klasické grécke olympiády, rímske gladiátorské hry ... ) zosystematizovaná moderným švédskym telovýchovným hnutím. Postupom uplatnenia skupín špeciálnych hmatov je zameraná najmä na pohybové ústrojenstvo. Prekrvuje a homogenizuje kostrové svalstvo, regeneruje kĺbové spojenia, šľachy a väzivové tkanivá. Pri opakovanom ošetrení navodzuje dlhodobejší stav relaxácie, napomáha rehabilitácii pri poúrazových stavoch.


2. ŠPORTOVÁ SILOVÁ MASÁŽ
Jej pôvod a vývoj je totožný s klasickou masážou. Športová masáž
je klasickým európskym druhom masáže. Logika postupnosti jednotlivých skupín hmatov sa čiastočne zmenila. Redukcia množstva hmatov, zvýšená frekvencia a intenzita sú pragmatickým výsledkom uplatňovania masáží v rozvíjajúcom sa profesionálnom športe od polovice 19. storočia. Navyše sa prístup k ošetreniu v športovej masáži diferencuje na „pred športovým výkonom - prípravná“, „počas výkonu - udržiavacia“ a „po výkone - regeneračná“.


3. RUČNÁ LYMFODRENÁŽNA MASÁŽ
Veľmi špecifický druh masáže. Jej postup, súlad hmatov a ich charakter je fyziologicky zameraný najmä na potláčaný lymfatický systém. Stimuluje činnosť miazgovej cievnej sústavy vrátane uzlinových zhlukov, mobilizuje medzibunkový mok a miazgu v cievach. Toto ošetrenie zvyšuje absorpciu tkanivových tekutín, tým podporuje detoxikáciu, zvýšenú výživu buniek a imunitu celého organizmu. Takáto masáž odplavovaním redukuje opuchy, zrýchľuje metabolizmus. Kombinuje sa s výrazne zvýšeným príjmom čistej vody a pri pravidelnom ošetrení navodzuje príjemný stav telesného a duševného ozdravenia, spevnenia podkožia, zoštíhlenia a celkovej revitalizácie.


4. KAMEŇOVÁ MASÁŽ

Masáž - najčastejšie - horúcimi kameňmi držanými v rukách maséra. Špeciálny druh ošetrenia, pri ktorom sa ku samotnej práci psychiky, rúk a celého tela maséra pridáva mimoriadne priaznivý účinok hmotnosti a akumulovanej tepelnej energie v čadičových kameňoch. Postupnosť a charakter hmatov je uspôsobený tak, aby sa účinok takéhoto spolupôsobenia maximalizoval. Masáž môže mať niekoľko fáz, kombinuje sa s horúcim zábalom naloženými či priloženými kameňmi pred, či po hlavnej fáze, alebo napríklad i s fázou klasického masírovania, ak sú časti tela pôsobením tepla dobre pripravené. Ošetrenie je zamerané najmä na pohybové ústrojenstvo. Povzbudivý účinok prenikavého dlhovlnného sálania a mechanického tlaku hutného bazaltu na aktívne body a nervové dráhy navodzuje tiež výrazný antistresový a antidepresívny efekt.


5. REFLEXNÁ MASÁŽ CHODIDIEL
Druh masáže založený na poznatkoch z fyziológie fungovania nervových dráh spájajúcich rôzne časti a orgány tela s konkrétnymi bodmi a plôškami nohy na jej stupajovej či chrbtovej strane. Dráždením týchto reflexných lokalít prostredníctvom špeciálneho postupu prispôsobených hmatov sa vyvoláva odozva – reflex v požadovanej časti či orgáne ľudského tela. Môže slúžiť i ako spôsob diagnostiky ( citlivejšou až bolestivou reakciou ošetrovaného ) v úvodnej fáze iného druhu masáže. Reflexná masáž povzbudzuje prirodzené sebaozdravné potenciály každého človeka, preto ju mnohí odborníci radia medzi liečebné procedúry. Pre dobrý liečebný účinok táto procedúra vyžaduje častejšie a dlhodobejšie pôsobenie a takto môže priviesť stav postupného zlepšovania konkrétneho zdravotného problému.

 

6. KOMBINOVANÁ MASÁŽ
Individualizované využitie vyššie uvedených druhov masáží s cieľom priniesť čo najväčší úžitok pre klienta s maximálnou efektívnosťou. Uplatňujú sa i prvky manipulačnej masáže, korekcie pohybového aparátu, hĺbkovej svalovej revitalizácie, mäkkých techník a fasciálneho prístupu. Tento typ masáže sa odporúča v trvaní min.75 minút.

 

0918 305 631   info@poctivamasaz.sk   Otvorené od Ut. do So. od 11.00 do 18.30, inak aj na objednávky