Masážny salón Hradný Kameň - obec Sklené Teplice


v Sklených Tepliciach, číslo domu 95
(horná križovatka, oproti Banskému kúpel'u)

 

Obec Sklené Teplice je mimoriadne vzácna lokalita s jedinečnou históriou a prírodou, počnúc geológiou, mineralógiou a živou prírodou... až po širšie zemepisné a klimatologické súvislosti. Všetko spolu vytvára komplex výnimočných zaujímavostí, ktoré ďaleko presahujú regionálny význam. Niektoré majú európsky až svetový dosah. Vždy tvorili a i dnes zakladajú prosperitu miesta, sú požehnaním a šťastím tohto územia . Už celé milénium zabezpečujú dobré živobytie komunity. Na sever sklonenú dolinu riečky Teplá severného úpätia Štiavnických vrchov Slováci osídlili pred obdobím Veľkej Moravy. Miestna časť Vydrica bola v strednom stredoveku samostatným osídlením.

Cesta spájajúca kotlinu Hrona s Banskou Štiavnicou sa teplickou dolinou a obcou hadí nepretržite viac ako tisíc rokov. Po vzniku mnohonárodného Uhorska a včlenení územia Slovenska doň,napreduje stále ešte len povrchová ťažba vzácnych rúd aj v okolí obce, nad ktorou rád Benediktínov postavil strážny hrad. Po odchode Džingischánových vojsk z Európy sa v 14. storočí rozvíja hlbinná ťažba za pomoci pozvaných skúsených ťažiarov z germánskych krajín. Sklené Teplice zažívajú ďalší rozvoj. Masívna ťažba dreva pre štiavnické vzácne bane a výroba laboratórneho skla pre hutnícky priemysel v širšom okolí posunuli Sklené Teplice na úroveň regionálneho významu. Prvé teplické sklárne sú najstaršími a najvýznamnejšími sklárňami stredovekého uhorského hutníctva. Paralelne sa v obci od 14. storočia rozvíja aj využívanie termálnych liečivých vôd v širších územných súvislostiach. Tak sa rodí základ druhého slova v pomenovaní obce – Sklené Teplice. Z 1. polovice 16. storočia doložená existencia verejne funkčných kúpeľov v obci naznačuje jej európsky význam –stáva sa cieľom mnohých cestovateľov a významných osobností. Synergia týchto vývojov jasne zakreslila obec do uhorských, neskôr rakúsko-uhorských a európskych máp. Žiaľ, v súčasnosti nenadväzujeme na slávu týchto storočí. Manžel svetoslávnej cisárovnej Rakúsko-Uhorska Márie Terézie Habsburskej – František sa v obci osobne zaujímal o výrobné procesy v miestnej hute, okúsil i kúpeľné procedúry, keď počas svojej inšpekcii miest pôvodu Habsburského bohatstva navštevoval všetky významné lokality v kraji, ktorý bol najväčším európskym producentom zlata a striebra.

Pre sklenoteplické dejiny má možno ešte väčší význam vznik vôbec prvej regulárnej medzinárodnej vedeckej spoločnosti na svete. Založenie Spoločnosti banských náuk na konci 18. storočia v Sklených Tepliciach je najmä výsledkom úsilia prírodovedca a cisárskeho dvorného radcu pre banský a hutnícky priemysel vo Viedni Ignáca Antona Borna. Pod gesciou syna cisárovnej Márie Terézie cisára Josefa II Habsburského v novopostavenej sklenoteplickej ortuťovej hute vedeckej verejnosti prakticky odprezentoval inovatívnu nepriamu amalgamáciu rúd vzácnych kovov . Tento prvý svetový kongres prírodovedcov v Sklených Tepliciach bol zrodom i prvého medzinárodného vedeckého periodika na svete. Sídlo spoločnosti so 147 členmi - medzi nimi i Johann Wolfgang Goethe, James Wat, Antoine Lavoisier ...- sa neskôr presunulo do Nemecka. Začiatkom 19.storočia štátna zlatá horúčka vrcholí – zdevastované štiavnické lesy potrebujú odbornú pomoc. Pri Akadémii v Banskej Štiavnici vzniká v roku 1807 Lesnícky ústav. Jeho prvý profesor Henrich David Wilkens zakladá v sklenoteplických lesoch prvé školské polesie. Rýchlo si získava rešpekt banskej komory, jeho model lesného hospodárenia je dodnes považovaný za základ vedeckého lesníctva.

V súčasnosti má obec obrovský rozvojový potenciál. Spočíva na extrémnej hodnote výsledkov práce generácií predošlého tisícročia a tradícií, historických a etických hodnôt, ktoré nám v tejto lokalite zanechali ako dar. Tieto hodnoty priam kričia do oblakov : zoberte si nás, nadviažte, využite a ďalej budujte. Rozvoj turizmu, agroturizmu, využitie banských diel, historických pamätihodností, múzejníctvo, cykloturistika, náučné chodníky, odhalenie a zatraktívnenie lokálnych zaujímavostí pre zahraničných turistov, solídne služby s tým súvisiace ..., sú možnosti napredovania krásneho miesta.


Sklené Teplice, veľa šťastia vám!
 

0918 305 631   info@poctivamasaz.sk   Otvorené od Ut. do So. od 11.00 do 18.30, inak aj na objednávky